Gạo ST

29,000 

Gạo đặc sản thơm, dẻo, cơm để nguội vẫn dẻo cơm.

Là 1 phần sáng tạo nên giá trị đích thực của cuộc sống