Tài khoản

1.Khách hàng Công ty thanh toán qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Công ty TNHH CEF Việt Nam

Số Tài Khoản : 969 969 88888

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) Chi nhánh Hà Thành

2. Khách hàng đại lý và cá nhân thanh toán qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Nông Thị Bích Nguyệt

Số Tài Khoản: 3100205444150

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn – Chi nhánh Từ Liêm Hà Nội