Tài khoản

1.Khách hàng Công ty thanh toán qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Công ty TNHH CEF Việt Nam

Số TK: 969 969 88888

Ngân hàng TMCP Á Châ (ACB) Chi nhánh HàThành

2. Khách hàng đại lý và cá nhân thanh toán qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Nguyễn Kiến Quốc

SôTK: 1903 5272 390011

Ngân hàngTMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) Chi nhánh Đông Đô