Viên gỗ ép (wood pellet)

2,900 

  • Dùng tạo nhiệt trong nhà máy nhiệt điện.
  • Lót chuồng trại, trang trại (gà, ngựa, bò, dê…)
  • Dùng trong hệ thống thiết bị sưởi ấm như lò sưởi
  • Dùng trong thiết bị đốt trong các ngành công nghiệp, dân dụng